TPGROUP – Hệ sinh thái công nghệ đầu tư tài chính

Ngày đăng: 10:36 PM 05/04/2022 - Lượt xem: 646

TPGROUP là thành quả của gần 20 năm nghiên cứu và phát triển trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế với mong muốn giải quyết bài toán cho người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính – chuyển giao hệ thống các kiến thức chuyên môn trên thị trường đầu tư tài chính tới người Việt giúp mang lại sự thịnh vượng có cơ sở trang bị cho mình những tri thức về ngành.

Facebook