Bài 22 - Cách tính tỷ lệ ký quỹ trong thị trường forex

Ngày đăng: 11:02 AM 25/05/2022 - Lượt xem: 312

Đây cũng là một trong những vấn đề giúp các bạn tính được mức độ rủi ro hơn.

1. FOREX

Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng / Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot EURUSD, đòn bẩy 1:1000 và tỷ giá quy đổi EURUSD 1.38415
Mức ký quỹ = 1 * 100,000 * 1.38415/ 1000 = 138.415 USD

2. Metal

Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng / Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot XAUUSD, đòn bẩy 1:500 và tỷ giá quy đổi XAUUSD 1303.87
Mức ký quỹ = 1 * 100 * 1303.87/ 500 = 260.78 USD

3. Oil/CFD

Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng * Giá thị trường * (200/100)/ Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng vào lệnh 1 lot SP500, contract size là 50, đòn bẩy là 1:200 và giá thị trường
Tiền ký quỹ = 1 * 50 * 1988.50 * (200/100) / 200 = 994.275 USD

4. Mức ký quỹ cho lệnh đối kháng

Không có mức ký quỹ bổ sung được tính khi một lệnh đối kháng được mở ra.

 

5. Lưu ý về đòn bẩy trong cách tính mức ký quỹ 

Nhiều sàn quy ước theo khối lượng giao dịch mà nó hạ dần đòn bẩy theo định mức ban đầu. Bạn xem hình ảnh dưới đây để nắm rõ khi tổng khối lượng giao dịch ở mức nào thì đòn bẩy ở mức đó . Từ đó mức ký quỹ cùng thay đổi

 

 

Hẹn gặp bạn trong những bài tiếp theo, bạn sẽ hiểu thêm

Những bài viết luôn luôn được diễn giải giúp bạn dễ hiểu hơn

 

 ------------------------------

Những Cộng sự của Master Lê Trọng Thủy đăng: Nguồn được tra cứu trên các diễn đàn Forex và thực chiến trên thị trường.

Facebook