Bài 2 - Forex là gì ? Những khái niệm cơ bản trong thị trường Forex

Ngày đăng: 10:32 AM 23/12/2021 - Lượt xem: 421

  1. Forex là gì ?

- Forex(Foreign Exchange Market) là thị trường toàn cầu cho phép mua bán tỉ giá các cặp tiền tệ trên toàn thế giới 

EURUSD, GBPUSD, USDJPY . . . .

- Là thị trường giao dịch lớn nhất toàn cầu với thanh khoản khoảng 7 tỷ $ mỗi ngày.

- Là thị trường phi tập trung hoạt động 24/24, 5 ngày 1 tuần(2-6).

+ Giờ giao dịch bắt đầu từ phiên Châu Á và kết thúc sau khi phiên Bắc Mỹ đóng cửa. Giờ giao dịch có thể thay đổi theo mùa(giờ mùa hè và giờ mùa đông).

 

 2. Sản phẩm nào được mua bán trên thị trường Forex ?

Sản phẩm giao dịch trên thị trường forex là TIỀN
Cụ thể là tỉ giá của đồng tiền một quốc gia so với một đồng tiền quốc gia khác .

 

Bảng liệt kê một số đồng tiền có tính thanh khoản cao và phổ biến trên thế giới 

Tất cả các đồng tiền đều được định danh bằng 3 kí tự XYZ

Trong đó XY đại diện cho tên quốc gia Z đại diện cho tên loại tiền tệ

VND : VietNamese Dong

USD : United State Dollar

EUR : Eropean Euro

AUD : Autralian Dollar

. . .

3.Mua bán các cặp tiền tệ

- Việc giao dịch Forex là việc thực hiện đồng thời hai hành động bao gồm mua một đồng tiền và bán đồng tiền còn lại trong cặp tiền tệ giao dịch . Việc giao dịch này được thông qua sàn giao dịch hoặc một nơi cụ thể nào đó.

VD : Khi ta thực hiện mua(Buy/Long) tỉ giá cặp tiền tệ GBPUSD tức là ta đang bán USD để thu về GBP(hay nói cách khác dùng USD để mua vào GBP) . 

Khi ta thực hiện bán(Sell/Short) tỉ giá cặp tiền tệ GBPUSD tức là ta đang bán GBP để thu về USD(hay nói cách khác dùng GBP để mua vào USD).

 

4. Các cặp tiền tệ được phân loại làm 3 nhóm chính

 

Major : Các cặp tiền luôn chứa đồng USD.

Crosses(Minor) : Các cặp tiền tệ không chứa đồng USD nhưng có chứa các đồng tiền có tính thanh khoản cao.

Exotic : Các cặp tiền chứa đồng tiền chính và đồng tiền của các nước có nền kinh tế mới nổi như Brazil, Mexico, Chile, Turkey, Hungary .

 Bảng minh hoạ các cặp tiền Major

 

Các cặp tiền Major có đặc điểm là các cặp tiền có tính thanh khoản cao .

Lưu ý : Tính thanh khoản là đặc điểm diễn tả cho mức độ mua bán(cao/thấp) của một sản phẩm trên thị trường tài chính.

 

Các cặp tiền Crosses(Minor) . Là các cặp tiền không chứa USD nhưng chứa các cặp tiền có tính thanh khoản cao trên thị trường.

 

EUR Crosses

JPY Crosses

GBP Crosses

Các cặp Crosses khác

Các cặp tiền tệ Exotic là các cặp tiền tệ chứa một đồng tiền dạng Major và một đồng tiền tệ của nền kinh tế mới nổi(Brazil, Mexico, Chile, Turkey, Hungary . . .).

Các cặp Exotic

 

Nhóm G10

TÓM LẠI

 

Cặp tiền tệ Forex là gì ?
Là cặp so sánh giá trị giữa hai đồng tiền tệ 

VD : GBPUSD là giá trị so sánh giữa đồng Bảng Anh và đồng Dollar Mỹ.

 

Cặp tiền tệ Major là gì ?

Là cặp tiền tệ có chứa đồng USD . Các cặp này là các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều trên thị trường tiền tệ 

VD : EUR/USD, USD/JPY, GBPUSD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, and NZD/USD.

 

Cặp tiền tệ Crosses là gì ?

Là các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhưng không chứa đồng USD 

VD : EUR/GBP, EUR/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY . . . 

 

Có bao nhiêu cặp tiền tệ ?

Có hàng trăm cặp tiền tệ được giao dịch trên toàn thế giới . Trên thế giới hiện có 180 loại tiền tệ được công nhận, nếu chúng ta kết hợp chúng với nhau chúng ta có rất nhiều các cặp tiền . 

 

5. Quy mô thị trường và tính thanh khoản của thị trường Forex 

Khác với các thị trường tài chính khác như thị trường chứng khoán thì thị trường Forex không có địa điểm vật lý cụ thể hoặc một sàn giao dịch trung tâm cụ thể . Đây là thị trường phi tập trung giao dịch trên toàn thế giới .Việc giao dịch trên thị trường Forex diễn ra 24/24 mỗi ngày . Từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Phân bổ thanh khoản trên thị trường Forex

 

Thị trường Forex là thị trường có tính thanh khoản lớn nhất trên thế giới với thanh khoản hàng ngày khoảng 7 tỷ Dollar mỗi ngày .

 

6. Đầu cơ trong thị trường Forex(Speculation).

Là hành động mua/bán trên thị trường Forex được thực hiện bởi nhà giao dịch trong một thời gian ngắn.

Mua(Buy) và kỳ vọng giá lên(Up).

Bán(Sell) và kỳ vọng giá xuống(Down).

Theo thống kê thì có tới 90% việc giao dịch trên thị trường Forex là ở dạng đầu cơ . Việc đầu cơ trên thị trường được thực hiện dễ dàng nhờ vào tính thanh khoản cao của thị trường Forex.

 

7. Đầu tư trong thị trường Forex(Investment)

Là hành động mua/bán trên thị trường Forex được thực hiện bởi nhà giao dịch  trong khoảng thời gian dài.

Mua(Buy) và kỳ vọng giá lên(Up).

Bán(Sell) và kỳ vọng giá xuống(Down).

 

8. Một số sản phẩm trên thị trường Forex các trader nhỏ lẻ(Retail Trader) thường hay tham giao giao dịch ?

 

Currency Futures

Là một dạng hợp đồng mua/bán một sản phẩm tiền tệ cụ thể tại mức giá cụ thể trong một tương lai có hạn. Currency Futures được tạo ra bởi sàn giao dịch hàng hoá lớn nhất thế giới CME(Chicago Mercantile Exchange) vào năm 1972.

 

Currency Options

“Option” là một dạng công cụ tài chính cho phép người mua một quyền hoặc quyền chọn nhưng không bắt buộc để có thể mua/bán tài sản tại tại một mức giá cụ thể trong một thời gian hết hạn cụ thể .

Cũng giống như Futures thì Option có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch. Một số sàn giao dịch option lớn như Chicago Mercantile Exchange(CME), International Securities Exchange(ISE), Philadelphia Stock Exchange(PHLX).Spot FX 

Thị trường tiền tệ giao ngay(Spot FX) là một thị trường dạng “off-exchange” hay còn được biết đến là thị trường Over-The-Counter(OTC – mua bán không thông qua bên thứ 3) . Đây là một thị trường lớn mở cửa 24/24 với tính thanh khoản lớn trên toàn thế giới. 

 

9. Nhà giao dịch kiếm tiền bằng cách nào trên thị trường Forex?

Mua/bán các cặp tỉ giá tiền tệ

Cặp tỉ giá bao gồm hai loại tiền tệ khác nhau 

Cặp tỉ giá của GBPUSD

 

- Khi thực hiện mua thì tỉ giá sẽ cho ta biết cần sử dụng bao nhiêu đồng Quote Currency để có thể mua được một đơn vị đồng Base Currency. Khi thực hiện hành động mua  có nghĩa là nhà giao dịch đang thực hiện mua vào đồng Base Currency và đồng thời bán ra đồng Quote Currency.


VD : Tỉ giá USDVND là 23100 . Khi ta thực hiện mua 1 USD(base currency) ta cần 23100 VND(quote currency) .

 

- Khi thực hiện bán thì tỉ giá sẽ cho ta biết bao nhiêu Quote Currency sẽ nhận được khi bán một đơn vị đồng Base Currency . Khi thực hiện bán có nghĩa là nhà giao dịch đang thực hiện bán ra đồng Base Currency đồng thời mua vào đồng Quote Currency.

 

VD : Tỉ giá USDVND là 23100. Khi ta thực hiện bán 1 USD ta nhận được 23100 VND.

 

- Nhà giao dịch thực hiện mua khi cho rằng giá của đồng của Base Currency sẽ tăng so với đồng Quote Currency
- Nhà giao dịch thực hiện bán khi cho rằng giá của đồng Base Currency sẽ giảm so với đồng Quote Currency.

 

10. Long và Short (Buy và Sell hoặc Mua và Bán).

 

- Long = Buy(mua) . Khi nhà giao dịch mở một vị thế Long(Long Position) tức là nhà giao dịch đang thực hiện Buy đồng Base Currency và Sell đông Quote Currency.

- Short = Sell(bán). Khi nhà giao dịch mở một ví thế Short(Short Position) tức là nhà giao dịch đang thực hiện Sell đồng Base Currency và Buy đồng Quote Currency.

 

11. Bid, Ask và Spread

- Mọi cặp tiền tệ được giao dịch ở hai giá bid ask

- Bid : Khi nhà giao dịch thực hiện việc bán theo giá market(market price) thì nhà giao dịch sẽ thực hiện bán  ở giá bid

- Ask : Khi nhà giao dịch thực hiện việc mua theo giá market(market price) thì nhà giao dịch sẽ thực hiện mua ở giá ask

- Spread : Chênh lệch giữa bid và ask . Đây có thể gọi là khoản phí giao dịch mà nhà giao dịch phải trả khi thực hiện một giao dịch.

Như vd trên : Đối với cặp EURUSD thì giá bid là 1.34568 và giá ask là 1.34588 . Spread là 2.

 

12. Pip, Point, Pips

 

Đơn vị đo lường sự biến đổi của cặp tỉ giá gọi là PIP(percentage in point)

VD :Tỉ giá EURUSD thay đổi từ 1.1050 lên 1.1051 có nghĩa tỉ giá EURUSD đã tăng lên 0.0001 đơn vị hay còn gọi là 1 pip. 


Pip thường là tính là số cuối cùng trong phần thập phân của tỉ giá một cặp tiền . Đa số các cặp tiền có 4 chữ số đằng sau phần thập phân . Một số có 5, một số có 3

 

Point = 10 pip

 

13. Lot

Khối lượng tiêu chuẩn giao dịch trên thị trường Forex được gọi là lot

Khối lượng tiêu chuẩn của lot là 100.000 đơn vị tiền tệ

Khối lượng nhỏ hơn lot được gọi là mini lot(10.000), micro lot(1000)

Lot 

 

14. Levarage(đòn bẩy)

 

- Là công cụ giúp các trader nhỏ lẻ(retail trader) tiếp cận thị trường forex với một số vốn nhỏ . Tỉ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào sàn(broker) cung cấp dịch vụ

Đòn bẩy tài chính 

 

Khi nhà giao dịch giao dịch với một đòn bẩy tài chính sẽ có các tỉ lệ đòn bẩy được cung cấp vd như 1:2 1:3 1:5 1:10 1:100 1:1000. Nhà giao dịch sử dụng một khoản tiền ký quỹ của tài khoản để vào một lệnh với các khối lượng theo lot bằng hệ số đòn bẩy đã lựa chọn trước đó.

 

15. Các loại lệnh trên thị trường


- Các order được chia làm hai loại chính 

+ Market : Được thực thi ngay lập tức với giá hiện tại của thị trường(bid/ask).
+ Pending : Được thực thi tại thời điểm hoặc giá của nhà giao dịch mong muốn.

-> Buy limit : Mua ở giá thấp hơn giá hiện tại của market
-> Sell limit : Sell ở giá cao hơn giá hiện tại của market

Lệnh limit

-> Buy Stop : Buy với mức giá cao hơn giá hiện tại của market 

-> Sell Stop : Sell với mức giá thấp hơn giá hiện tại của market

Lệnh Stop

So sánh Limit Order và Stop Order 

Litmit Order và Stop Order

- Stop Loss( Mức dừng lỗ) : Là mức giá mà nhà giao dịch chấp nhận đóng vị thế và chịu một mức lỗ tại đó(số tiền chịu lỗ phụ thuộc vào cặp tiền tệ và khối lượng của lệnh mà nhà giao dịch đã thực hiện giao dịch)

- Take Profit(Mức chốt lời) : Là mức giá mà nhà giao dịch thực hiện đóng vị thế và thu về khoản lợi nhuận(số tiền thu lời phụ thuộc vào cặp tiền tệ và khối lượng của lệnh mà nhà giao dịch đã thực hiện giao dịch)

 

16. Có thể giao dịch Forex khi nào 

 - Các phiên giao dịch Forex 

+ Phiên giao dịch châu Á(Tokyo, Sydney)

+ Phiên giao dịch châu Âu(London)
+ Phiên giao dịch Bắc Mỹ(New York)

 

17. Những ai tham gia giao dịch Forex ?

 Từ những người đổi tiền, nhà đầu tư nhỏ lẻ(tự thân), các ngân hàng lớn nhỏ, tới các quỹ đầu cơ, quỹ đầu tư. . . 

 

18. Cấu trúc thị trường Forex

 - Thị trường tập trung là thị trường mà việc giao dịch được diễn ra tập trung thông qua một bên thứ 3

Thị trường tập trung

Như thị trường chứng khoán(stock market) và thị trường hợp đồng tương lai(Futures market).

 - Thị trường phi tập trung(Decentralize) là thị trường việc giao dịch được thực hiện phi tập trung không thông qua một bên trung gian thứ 3

 Thị trường phi tập trung 

 - Forex là thị trường phi tập trung 

- Cấu trúc phân cấp trong thị trường Forex

 

 

Facebook