Bài 9 - Cặp tiền tệ trong forex

Ngày đăng: 10:56 PM 08/04/2022 - Lượt xem: 363

Cặp tiền tệ trong forex

Đến nay, bạn đã biết được thị trường forex là gì và giờ giao dịch trong thị trường forex. Bây giờ là thời gian để xem xét những gì thực sự được giao dịch ở forex, đó là các cặp tiền tệ.

 

Bạn đã viết đồng đô la Mỹ, bảng Anh và đồng Euro. Ba trong số tất cả các loại tiền tệ được giao dịch. Để dễ dàng hơn cho hoạt động kinh doanh, ngân hàng và broker sử dụng mã ISO cho từng loại tiền tệ. Mã ISO là cách viết tắt đơn giản của đơn vị tiền tệ, USD cho đô la Mỹ, GBP cho bảng Anh và EUR cho đồng Euro.

Nói chung, mã tiền tệ rất dễ nhớ. Tuy nhiên, có một vài trường hợp như Franc Thụy Sĩ có mã số ISO là CHF. Dưới đây là bảng các loại tiền tệ lớn và mã tiền tệ của họ.

 

 

Có rất nhiều các loại tiền tệ, nhưng nếu là một nhà đầu tư mới thì bạn chỉ muốn giao dịch mua bán trên một cặp tiền tệ phổ biến nhất, được nhiều người giao dịch nhất.

Trong forex, các cặp tiền tệ được trích dẫn theo từng cặp. Đơn giản vì bạn chỉ có thể đánh giá giá trị của một loại tiền tệ bằng một loại tiền tệ khác.

 

Nếu bạn hỏi một đô la Mỹ có giá trị bao nhiêu đô la mỹ, câu trả lời sẽ là 1$. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi một đô la Mỹ có giá trị bằng bao nhiêu Euro thì câu trả lời sẽ là 0,76 Euro. Đây là lý do tại sao các loại tiền tệ được trích dẫn trong cặp. Bạn chỉ có thể đánh giá giá trị của một loại tiền tệ khi nó được kết nối với các loại tiền tệ khác.

Một bảng Anh có giá trị 1,65 đô la Mỹ. Được viết tắt thành: GBP/USD = 1,6567

 

Bạn thấy đơn giản phải không?

Khi nhìn vào một cặp tiền tệ, tiền tệ đầu tiên sẽ được gọi là tiền tệ cơ sở, tiền tệ thứ 2 là tiền tệ báo giá. Ví dụ GBP/USD, GBP là tiền tệ cơ sở, USD là tiền tệ báo giá. Ví dụ tiếp theo:

EUR/USD = 1,3137

EUR là tiền tệ cơ sở, USD là tiền tệ báo giá và 1 Euro trị giá 1,3137 USD.

 

Sử dụng các cặp tiền tệ để mua và bán trong forex

Trong thị trường forex, bạn có thể mua và bán các loại tiền tệ. Điều này được gọi là Long (mua) hoặc Short (bán). Bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc bán.

 

Khi bạn giao dịch một cặp tiền tệ thì bạn làm như sau:

Mua (Long) = mua tiền tệ cơ sở và bán tiền tệ báo giá

Bán (Short) = mua tiền tệ báo giá và bán tiền tệ cơ sở

 

Bạn sẽ mua nếu bạn nghĩ rằng giá trị của GBP sẽ tăng so với giá trị của USD. Nếu bạn nghĩ rằng GBP sẽ suy yếu so với USD thì bạn sẽ bán cặp tiền tệ GBP/USD, nếu cặp tiền giảm xuống tỷ giá thấp hơn thì bạn đã có lợi nhuận.

Nếu bài viết này vẫn làm bạn khó hiểu, đừng lo lắng. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về điều này trong bài viết tiếp theo

 

Hẹn gặp bạn trong những bài tiếp theo, bạn sẽ hiểu thêm

Những bài viết luôn luôn được diễn giải giúp bạn dễ hiểu hơn

 

 ------------------------------

Những Cộng sự của Master Lê Trọng Thủy đăng: Nguồn được tra cứu trên các diễn đàn Forex và thực chiến trên thị trường.

Facebook