Tháng 6 kết thúc viên mãn đúng là 1 tháng đầy lộc lá cho TPGROUP và gần 100 Nhà đầu tư đồng hành.

Ngày đăng: 12:58 PM 04/07/2022 - Lượt xem: 200

Tháng 6 kết thúc viên mãn đúng là 1 tháng đầy lộc lá cho TPGROUP và gần 100 Nhà đầu tư đồng hành.

Biết là đầu tư thì có lúc thăng lúc trầm, nhưng với việc quản trị rủi ro hợp lý, team quỹ copytrade của TPGROUP đã tạo kết quả tuyệt vời cho các nhà đầu tư với tỷ lệ lợi nhuận quỹ TPGROUP GOLD đạt xấp xỉ 37%, quỹ TPGROUP STOCK thì vẫn nhẹ nhàng mức gần 4%.

 

Cảm ơn các bạn trader Team quỹ, cảm ơn gần 100 Nhà đầu tư thân thiết đã cùng TPGROUP hướng tới "CÙNG THỊNH VƯỢNG VỮNG BỀN"
 
 

------------------------------

Những Cộng sự của Master Lê Trọng Thủy đăng: Nguồn được tra cứu trên các diễn đàn Forex và thực chiến trên thị trường.

Facebook